top of page

Klubbens dokumenter 

I første avsnitt finner du danserelaterte dokumenter og filer, lenger ned dokumenter, håndbøker og filer relateret til styrets og klubbens drift. Under koronaen / rock down av studioene legges det egentreningsfiler m.m. her. 
Betingelser
DANS & AKTIVITETER
Utstyrsliste Cheeer konkurranse
Bli kjent med meg skjema
Egentreningsskjema   Mars
Egentrening/kreative oppgaver  7- 12 år   Mai 
Dokumenter fra styret og admin.  
Klubbhåndboken inneholder det meste av informasjon som du som medlem, foresatt, styre/komitemedlem eller annen frivillig skal ha behov for. Om noe er uklart kan du kontakte styret eller administrasjonen. 
Klubbhåndbok 2021 Et levende dokument som oppdateres jevnlig.
Klubbens vedtekter 
Timeplan 
Politiattest  - kontakt admin.
Økonomi
Budsjett
bottom of page